Αεροσυμπιεστής AHA Air 22  

Οι Υπερβαρικοί θάλαμοι της AHA Flex hyperbarics πωλούνται μαζί με έναν αεροσυμπιεστή ο οποίος λειτουργεί χωρίς λάδι. Ο αεροσυμπιεστής παρέχει:

  • την απαραίτητη ανακύκλωση αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου με ροή 170 l/min.
  • Τις κατάλληλες βαλβίδες ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πίεση λειτουργίας του θαλάμου.